Profil Guru

Kepala  MAN 2 CIAMIS

Nama                               : Drs. H. KASRODIN, M.M.Pd.

NIP                                   : 196604101994031004

Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10 April 1966

Pangkat/Gol                   : Pembina, IV/a

 

Wakamad Bidang Kurikulum

Nama                               : Drs. IRAWAN

NIP                                   : 196710221994121001

 

Wakamad Bidang Sarana dan Prasarana

Nama                               : DANA, M.Pd.

NIP                                   : 1970010141999031004

 

Wakamad Bidang Kesiswaan

Nama                               : ASEP SAEPUDIN, S.Pd.

NIP                                   : 197007181994031001

 

Wakamad Bidang Humas

Nama                               : Drs. AAM SYAMBAS

NIP                                   : 196606051992031008

 

NO

NAMA GOL MATA PELAJARAN PANGKAT

KET.

1 Drs. Kasrodin, M.M.Pd. IV/a Fikih Pembina Kepala
2 Dra. Hj. Kustinah IV/a Ekonomi Guru Pembina Guru
3 Drs. Aam Syambas IV/a Biologi Guru Pembina Guru
4 Dra. Siti Sondari, M.Pd. IV/b Ekonomi Guru Pembina Guru
5  Dra. Hj. Iis Kurniasih, M.Pd.I IV/a PPKn Guru Pembina Guru
6 Drs. H. Maman Fadilurrohman IV/a Sosiologi Guru Pembina Guru
7 Dra. Dewi Siti Sondar IV/a Biologi Guru Pembina Guru
8 Dra. Hj. Yanti Yuningsih IV/a Ekonomi  Guru Pembina Guru
9 Drs. Syarip IV/a Qur’an Hadis  Guru Pembina Guru
10 Drs. Popo Mustofa Kamil IV/a Matematika  Guru Pembina  Guru
 11 Hj. Eni Reswati, S.Pd. IV/a Ekonomi Guru Pembina Guru
 12 Nani heryani, S.Pd. IV/a B. indonesia Guru Pembina Guru
 13 Dra. Pipih Sukmiyati IV/a Matematika Guru Pembina Guru
 14 Hj. Ani Mardiana, S.Pd. IV/a Matematika Guru Pembina Guru
 15 Mumuh Sukmadi, S.Pd. IV/a B. Inggris Guru Pembina Guru
 16 Hj. Yulipah, S.Pd. IV/a Sejarah Guru Pembina Guru
 17 Drs. Irawan IV/a Fisika Guru Pembina Wakamad Kurikulum
 18 Hj. Imas Hendrimas, S.Pd. IV/b B. Inggris Guru Pembina Guru
 19 Asep Saepudin, S.Pd. IV/a Fisika Guru Dewasa Tk. I Wakamad Sarana
 20 Hj. Entin Raniawatin, S.Pd. IV/b Sejarah Guru Dewasa Guru
 21 Hj. Siti Kholisoh, S.Pd. IV/a B. Inggris Guru Dewasa Guru
 22 Hj. Rastini  IV/a Biologi Guru Dewasa Guru
 23 Rusman, S.Pd. IV/a Biologi Guru Dewasa Guru
 24 Nining Permasih, S.Pd. IV/a Ket. Bangunan Guru Dewasa Guru
 25 Ahmad Nasrudin, S.Pd. IV/a Ket. Elektronika Guru Dewasa Guru
 26 Engkos Kosasih, S.Ag. IV/a Fiqih Guru Dewasa Guru
 27 Hj. N. Nia Rosyidah, M.Ag. IV/a B. Arab Guru Dewasa  Guru
 28 Dana, S.Pd., M.Pd.  IV/a B. Indonesia Guru Dewasa Wakamad Kesiswaan
 29 H. M. Ade Ali Mansyur, S.Pd., M.Pd. IV/a Kimia Guru Dewasa Guru
 30 R. Rina Tarinawati, S.Pd., M.Pd.I. IV/a T. Busana Guru Dewasa Guru
 31 Hj. Husnayati, S.Ag. IV/a Fisika Guru Dewasa Guru
 32 Drs. H. Dahyan, M.Pd.I. III/d Syariah Guru Dewasa Tk. I GTT
 33 Aar Irwan Hakim, M.Pd. III/d Penjaskes Pelaksana Guru
 34 Iis Aisyah, M.Pd.I. III/d SKI Pelaksana Guru
 35 Tedi Hartono, M.Pd. III/c Penjaskes Pelaksana Guru
 36 Drs. Kholil, M.Pd,I. III/b Fikih Guru Madya Guru
 37 Endang Nuhidayat, S.Pd., M.Pd. III/b Kimia Guru Madya Guru
 38 Enuh, M.Pd.I. III/c Ka. TU
 39 Hj. Masrufikhah III/b Pelaksana Guru
 40 Juju Andi Nugraha III/b Pelaksana Staf TU
 41 Sarip Hidayat, S.Pd., M.Pd. III/a Aqidah Ahlak Guru Muda Guru
 42 Mia Armilah, M.PKim. IV/a Kimia Guru Dewasa GTT
 43  Asep Yudiana, S.Pd. III/a  Bahasa Indonesia Guru Muda  Guru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *